ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนร้านค้าและประชาชน ห้ามแลกเงิน-ขายสิทธิ์ โครงการเราชนะ/คนละครึ่ง
   
 
   

 แจ้งเตือน ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ

ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ
จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
กว่า 31 ล้านคน ต้องระวัง
.
รู้หรือไม่ว่า ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ตามโครงการ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด
ทำให้สิทธิ์ที่ได้รับนั้นเป็นสิทธิ์จำเพาะบุคคล
ไม่สามารถโอน แลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับผู้อื่นได้
เช่นเดียวกับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน”
.
จึงขอย้ำเตือนว่า สิทธิ์ตามโครงการ "เราชนะ" นั้น
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
ดังนั้น ผู้ที่รับซื้อสิทธิ์ และผู้ที่ขายสิทธิ์ อาจมีความผิดฐาน "ฉ้อโกง"
และหากเป็นการกระทำผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์
ก็อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ อีกด้วย
.
กรณีพบเห็นพฤติกรรม
ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ
สามารถแจ้งเบาะแส รวมถึงส่งหลักฐานการกระทำผิด
ทางไปรษณีย์มาได้ที่
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
หรือ e-mail wewin@fpo.go.th
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2564