ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
06 มี.ค. 2557
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น เรื่อง ประมูลจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
06 มี.ค. 2557
3 ประกาศสอบราคางานก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
19 ต.ค. 2554
4 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
15 ส.ค. 2554
5 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโก ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
11 ส.ค. 2554
6 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
11 ส.ค. 2554
7 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสโก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
163
11 ส.ค. 2554
8 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
162
11 ส.ค. 2554
9 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถประจำ อบต.ท่าขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
282
29 มี.ค. 2554
10 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวัดไสป่าหมาก หมู่ที่ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
15 ก.พ. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12